Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


I. Prolog
II. Až k nám někdy přijdete
III. Ty náš starý otče vlasti
IV. S korunky panenky Marie
V. Pouliční blázen
VI. Děvčata, děvčata
VII. Don Juan (Nadzemský tvor)
VIII. Co nám kdy kdo
IX. 300 až 400 let
X. Popel & prach
XI. Proč jen tak tiše spíš
XII. Padla, tak si hoví
XIII. Slavný český sbor
XIV. Potkáme se s potkany (Nadzemský tvor)
XV. Josef Jiří Kolár (Sláva, sláva)
XVI. Nadzemský tvor
XVII. Hornoměcholupská
XVIII. Poslední zálesák
XIX. Tím naším městem protéká řeka
XXI. Epilog

II. Až k nám někdy přijdete


Císařovně Josefíně dělali jsme randál
Franta hrál na flíglhornu, Franta hrál na flíglhornu, já zase na cimbál
Až k nám někdy přijedete, do našeho města, počkejte si,
až bude zapadat slunce a pojďte se podívat na našeho krále,
z profilu, na jeho siluetu, jak mu ta bula divně z ruky visí
u věže Mostecké.
V tom našem městě je ještě několik mostů,
ale jenom na tom jednom jsou ty pravé sochy a na těch sochách ptáci:
rackové-holubi-kachny a-na-vodě-labutě rackové-holubi-kachny
a-ty-so-chy-už-ne-mají-pů-vod-ní-bar-vu-ma-te-ri-á-lu-ze kte-ré-ho-byly-zho-to-ve-ny-ný-brž-ma-jí-bě-la-vou-bar-vu
če-ho-si-co-jim-sté-ka-lo-s-vršku-tak-jak-tím-by-ly
sou-stav-ně-zkrá-pě-ny.
Ale zaprší, a je to pryč!
To byli rackové, kteří se slétli na ostrov Střelák a olemovali ho
svými bělostnými těly, takže měl jakoby sváteční límec.
A-kou-sek-dál-se-chlap-v kost-ko-va-né-ko-ši-listre-fo-val-s-těž-ce-na-lo-že-nou
ná-klad-ní-lo-dí-do-vrat-zdy-ma-dla-a-nad-u-hlím-v lo-di-ve-vět-ru-na-šňů-ře-vlálo-je-ho-prád-lo...
Ježišmarja, kterej pták mi to tady tak...


Zpět