Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


I. Prolog
II. Až k nám někdy přijdete
III. Ty náš starý otče vlasti
IV. S korunky panenky Marie
V. Pouliční blázen
VI. Děvčata, děvčata
VII. Don Juan (Nadzemský tvor)
VIII. Co nám kdy kdo
IX. 300 až 400 let
X. Popel & prach
XI. Proč jen tak tiše spíš
XII. Padla, tak si hoví
XIII. Slavný český sbor
XIV. Potkáme se s potkany (Nadzemský tvor)
XV. Josef Jiří Kolár (Sláva, sláva)
XVI. Nadzemský tvor
XVII. Hornoměcholupská
XVIII. Poslední zálesák
XIX. Tím naším městem protéká řeka
XXI. Epilog

IV. S korunky panenky Marie


A on skřehotá s korunky panenky Marie, těm svým rackům a kachnám tu káže a kraluje. Oni kolem krouží, on je však varuje: ve sřehu musí být ten, co se raduje!

Nežebrat, to nás jen zanese nazpátek, dvě věže dávají konec a začátek, dva jezdci na koních, střelci jsou dva, dáma je záludná, má jako tvá. Zato: král je tak sám, sám přichází k nám, chce něco říct, ale neví, jak dál, bezmocně žmoulá svou čepici s bambulí, otevře ústa, v nich jazyk jak vrtuli, náhle však vytasí zpochvy svůj meč, a už pronáší plamennou řeč:

Jo, nakrmte národy plachtící nad vodou! Nad vlnkou, nad jezem zářícím pohodou! Pro bělavý límeček okolo Střeláku napečte koláče třeba i bez máku!

Líbezný hlas, ale pak zas obhrouble křičí, vezmi vás ďas! A pak si odletí chytit svůj drobek, na hlavu světce vsadit svůj bobek, kam jsem šel? Šel jsem sem?

Prošel jsem jen pod mostem!


Zpět