Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


I. Prolog
II. Až k nám někdy přijdete
III. Ty náš starý otče vlasti
IV. S korunky panenky Marie
V. Pouliční blázen
VI. Děvčata, děvčata
VII. Don Juan (Nadzemský tvor)
VIII. Co nám kdy kdo
IX. 300 až 400 let
X. Popel & prach
XI. Proč jen tak tiše spíš
XII. Padla, tak si hoví
XIII. Slavný český sbor
XIV. Potkáme se s potkany (Nadzemský tvor)
XV. Josef Jiří Kolár (Sláva, sláva)
XVI. Nadzemský tvor
XVII. Hornoměcholupská
XVIII. Poslední zálesák
XIX. Tím naším městem protéká řeka
XXI. Epilog

VI. Děvčata, děvčata


Tamhle jdou!

Děvčata, děvčata, kampak jdete? Do Slávie na koukandu? Pak si někde
užít srandu? Natřásáte, kroutíte se, kampak si to nesete se? Kampak si
to bříško syto v síto všito krásné že je to síto taky pěkně v klíně všito
a já věčný křen! Ukážu všem zdem to co ukrývají to co tají ukrývají.

Hej! Děvčata, děvčata, kam teď pudem? Do Slávie na koukandu, pak si
někde užít srandu? Natřásáte, kroutíte se, kampak si to nesete se?

Schválně - schválně - schválně - na chviličku pod podloubí před cukrárnu
před trafiku tam s nosem těsně u chodníku ryjí jámy pracky klacky sázejí
do země facky mezi plechy vlnitými mezi sloupy smrdutými na asfaltu před
tržnicí sprosťáci a kurevníci honem - honem - honem nenápadně před trafiku
koupíme si od staříka jedn výtisk za padíka než srdceryvně zanaříká

Večerní Praha Večerní Praha.

Děvčata, děvčata kam zas jdete? Do Slávie na kouakndu, pak si někde užít srandu? Natřásáte, kroutíte se, kam zas si to nesete se?

Kam zas si to nesete se?


Zpět