Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


Ochotný menuet
Štěrbinou ve dveřích
Ukradnou mi tebe
Prázdné krovky
Vkroutila se dovnitř
Ráj
Kácení, kříšení
To pivo!
Žmolky a skleněnky - Skládám si obrázek
Žmolky a skleněnky - Jenže
Už jste to udělali?
Zvěrokruh

Kácení, kříšení


V červenci úděsné, dusivé vedro,
pryč všechno přebytečné!
Ve stráni dva zimní dřevorubci:
Já a ten druhý v kápi.
To on podťal nejeden strom,
to on podpaloval hranice,
to on rozséval mor,
to on vykonává všechny rozsudky.
On - nevědoucí, všudypřítomný.

Na akátu značka, znamení konce,
už taháme za pilu, zuby se zakusují.
Ale kůra začerní ruce a kmen je lepkavá míza,
to jen dobře uschlé dřevo je čistota.

Já jsem zatlačil, list pily zlomil,
ale on mě za nohy uchopil, mé tělo-dřevo, má hlava-ostří,
po třískách vyštipuje čistotu, popouští mízu.
Co rána, to seknutí, co úder, to vzdechnutí,
co rána, to úder, to puštění žilou,
Radúzi, přestaň! To kácíš svou milou!

A má ocelová hlava,
ve dřevě pustošící vřava.
V rukou dřevorubce tne do živého,
v boji a hledání hojivého, hřejivého.

Ale padlý strom není padlý voják,
kmen ještě žije, i když bez naděje.
Který okamžik podtíná člověka?
Kdy naděje naposled odtéká?
A dozvíš se o tom?

V červenci úděsné dusivé vedro...
...To plody zrají,
semínko, copak ty, jak se ti vedlo?

Semínko, copak ty


Zpět