Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


I. Prolog
II. Až k nám někdy přijdete
III. Ty náš starý otče vlasti
IV. S korunky panenky Marie
V. Pouliční blázen
VI. Děvčata, děvčata
VII. Don Juan (Nadzemský tvor)
VIII. Co nám kdy kdo
IX. 300 až 400 let
X. Popel & prach
XI. Proč jen tak tiše spíš
XII. Padla, tak si hoví
XIII. Slavný český sbor
XIV. Potkáme se s potkany (Nadzemský tvor)
XV. Josef Jiří Kolár (Sláva, sláva)
XVI. Nadzemský tvor
XVII. Hornoměcholupská
XVIII. Poslední zálesák
XIX. Tím naším městem protéká řeka
XXI. Epilog

X. Popel & prach


V ulicích, v ulicích, až ztichnou k večeru, setmí se,... tma, ticho...
ch-ch-ch,... chů,... TRRR! Ostrý zvuk! To místní kapela s místním zpěváčkem
drnčí, místní kapela, místní zpěváček, copak nám povíš? Klidně se před
váma zhuntuju než pomalu vodsmrdět, to radši zhořim! Dědkové, babky, úspěšní
mladíci popel a prach! Co po vás zůstává, co po nás zůstane?

Popel a prach - popel a prach! Jenže komu se usadí ve vočích? Jediný,
co nás snad vytočí? Je holčičí strach, samiččí pach, popel a prach - popel
a prach! Vlezem si všichni na záda. Než pomalu vodsmrdět, to radši zhořim!
Výroba miminek z radostných maminek popel a prach! Dám si sex a pak cigáro,
kdo že je pod párou? Popel a prach! Prach a popel jsi, v prach a popel
se obrátíš! Jenže, komu se usadí ve vočích, když jediný, co nás vytočí
bude holčičí strach, samiččí pach popel a prach, popel a prach! Achch.


Zpět