Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


RYBA nebo PTÁK
Vlaštovky, myš, kočka, úhoři a koně
Vlny a břeh
Tlukoucí srdce
Copak asi v nebi?
Pes tu chcíp
Víš to?
Komáři v horké noci
Připomínáš déšť
Kotě
Přiblížení
Do purpuru
Na věky
Motýlí hra
Pozdě odpoledne
Jakpak asi vysoko?
Píseň plísní
Ovce

Přiblížení


Temnou dračí slojí jsem se k tobě prodíral,
hledal, co nás spojí tam, kde se země rozvírá,
rychle ven, rychle ven.

Přitáhneš moje oči štěrbinou ve dveřích
a já honem skočím, ale ty nechceš otevřít,
čeho se dopouští ten, kdo odpouští.

Nemůžem si vzájemně jen tak hrát
na to, kdo je ochoten co dát,
čeho se dopouští ten, kdo odpouští.

S žárem, který vyhnal stáda do stepi
přicházívá příval, který oči zaslepí,
rychle ven, rychle ven.

Stupínek po stupni nacházím tvůj vchod,
svůj pramen přidám studni, do podzemních vod,
rychle ven, rychle ven.

Když už skoro všechno o sobě víme;
a já vidím, jak si neodpouštíme,
ptám se, čeho se dopouští ten,
kdo přeci jen odpouští?

Schovali jsme se světu v temném bludišti,
teď tu máme tu větu, která pouta roztříští,
čeho se dopouští ten, kdo odpouští.

Temnou dračí slojí jsem se k tobě prodíral,
hledal, co nás spojí tam, kde se země rozvírá,
rychle ven, rychle ven.


Zpět