Jakub Noha Band logoTexty písní


Popelka jde na ples
Kde je ten ráj...
Tady někde
NA PRAHU!
RYBA nebo PTÁK (nebo jiné zvíře)


I. Prolog
II. Až k nám někdy přijdete
III. Ty náš starý otče vlasti
IV. S korunky panenky Marie
V. Pouliční blázen
VI. Děvčata, děvčata
VII. Don Juan (Nadzemský tvor)
VIII. Co nám kdy kdo
IX. 300 až 400 let
X. Popel & prach
XI. Proč jen tak tiše spíš
XII. Padla, tak si hoví
XIII. Slavný český sbor
XIV. Potkáme se s potkany (Nadzemský tvor)
XV. Josef Jiří Kolár (Sláva, sláva)
XVI. Nadzemský tvor
XVII. Hornoměcholupská
XVIII. Poslední zálesák
XIX. Tím naším městem protéká řeka
XXI. Epilog

XV. Josef Jiří Kolár (Sláva, sláva)


Josef Jiří Kolár, vlastním jménem Josef (Jiří) Kolář, jméno Kolár si
dal z úcty k buditeli Jánu Kollárovi, byl to strýc první ženy Bedřicha
Smetany Kateřiny Kolářové, byl to herec, dramatik, básník... společně s
Bedřichem Smetanou v r. 1848 zkomponovali píseň, která burcovala český
lid k boji za sbobodu... byla to píseň, která se jmenovala "Válka, válka"...ale
to není nějaký militarismus, to byla výzva k boji za svobodu! I za našich
časů si ji můžeme zpívat, ale slova "Válka, válka" nahradíme něčím vhodnějším,...
třeba... "Sláva, sláva!"

("Sláva, sláva, prapor věje, vzhůru Češi, bůh vám přeje, stůjte pevně
při svém právu! Braňte vlast a Čechů slávu, braňte vlast a Čechů slávu!
Nepřátelům na odpor! Svornost! Svornost! Český sbor!... Taký jest po vlasti
zvuk, táboritů zpěv a hluk!")


Zpět