Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Čas
   Cukrář "PORNO"
   Čekání na Oscara
   Cokoliv z Hrubína
   Člověk zvíře ďábel bůh
   Cokoliv o NY
   Čáry máry
   Černý šíp
   Černý voják
   Cvak
   Cirkus
   Cumbajšpíl
   Černá Maud
   Cesta do dětství

Cokoliv z Hrubína


Postel s nebesy se pode mnou naklání
a hledá svislou polohu
hodiny zvoní klekání
jste unavení?
Jděte spát - já nemohu
Hudebníci počítají pauzy
odbila další hodina
mám chuť umět nazpaměť větu verš
rým na tři slova
- cokoliv z Hrubína
Lidé trpí
a berou svá tajemství navěky do hrobu
Zkoušel jsem mlčet - bylo to krásné
teď mlčí ostatní - já nemohu
Stydím se sám sobě vyplnit dotazník
rubrika ano - ne
básník - a otazník?
Odbila další hodina...
Mám chuť umět nazpaměť
větu
verš
rým na tři slova
cokoliv cokoliv cokoliv
cokoliv z Hrubína


1975


Tak vypadaly mé hamletovské pochyby, má nespavá nerozhodnost, má slova, slova, slova. Kolem se hroutily stěny, za nimi dusal do temnot svět, a já se utápěl v bezmoci a trapnu neschopnosti. Slova, slova, slova... ale přece jsem nakonec právě v nich našel důvod k další bdělosti.


Hlavnístránka