Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Dvě cesty pro jednu nohu
   Domilováno I
   Daleko, blízko...
   Dva malí kapitáni
   Drobné lži
   Dětská křížová výprava
do zaslíbené země

   Dlažební kámen
   Dezertér
   Dobrodruh
   Díky Bohu
   Domilováno II
   Dělník blues
   Dvě mokré klády
   Dojemné?

Daleko, blízko...


Má smrt je vzdálená a ta tvá tak blízká
její dech studí v zádech nikdo jí neodolá.
Má píseň zní zdaleka tvé sténání zblízka
ozvěna ve skalách zpátky nezavolá


Usínám v bezpečí ale na nebi se blýská
K míru je daleko, rána se nedovoláš
Vezmi mě do dlaní dívej se mi do očí
držme se v objetí, zblízka, dokud nás nerozdělí, nerozdělí
nerozdělí...


V šepotu zní výkřik z úzkosti čpí agrese
tvá ruka váhá, a má ji nepohladí
Čas vrahů běží pozpátku, ale náš čas kvapí
stádečko beránků bečí v lese...dokud je nezadáví.


Vlci vyjí do noci a beránci se tulí
pastýř je daleko práva se nedovoláš
držme se v stádečku buďme si blízcí
braňme se svárů ať nás nerozdělí


Jde muž s křížem na zádech a muž s nožem za pasem
obilí vzplálo - nikdo je neuhasí.
Bubny bijí do noci vlci se blíží
držme se stáda beránci ať nás nerozdělí…


Klopýtáme poslepu dál, zrozeni v míru
spojeni rodnou krví prosíme o naději
ty jsi byl první dal jsi mi víru
zůstanu s tebou dokud nás nerozdělí…
Nerozdělí... nerozdělí... nerozdělí


Ach proč náhle mlčíš jsme na jednom kříži
Stádo je daleko pastýř nás nezavolá
Slunce stojí nízko oči se mi klíží
A smrt se blíží nikdo jí neodolá


Beránci boží bekají drží se stáda
poslední poklekl, čeká na ránu, vlkům napospas.
stádo dýchá bezpečím jeden druhému chrání záda
nikdo nic neviděl, nikdo nic nedosvědčí.
Nedosvědčí... nedosvědčí... nedosvědčí


6/91


Hlavnístránka