Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Mistr Jin a mistr Jang
   Mejdan na kolejích
   Malá Julie
   Modrá
   Mít míň je víc
   Marilyn Monroe
   Milenka Štěstěna a milenec Neskutečna
   MDM
   Milostné příběhy lenošky
v Divadle Hudby

   Milionář
   Meziměsto
   Měšťák a Maestro
   Mluvíme spolu těly
   Mezi dvěma dopisy
   Miss Velkoměsto
   Mimo čas
   Moje paní Naděje

Mít míň je víc


Mít míň je víc než mít hned všechno
půjčit bývá víc než jít a vypůjčit si
Nepoznat ráj je víc než projít peklo
vsáknout vláhou do země je víc než z ní jen sát


Klopýtat dál je víc než stát
Žít sám a bez nadějí je víc než být si v davu jistý
Kajícník v blátě ví často víc než čistý
zasít a sklízet je víc než krást


Jen blázen tu mluví nemá strach řečnit
Své jméno do zdí cely chce zvěčnit
neteční mlčí a vesmír chladne
jak slunce za noci jak měsíc za dne


Rozdávat mír je víc než věznit
být v davu sám jít ode zdi ke zdi
Smát se je víc než mít ztuhlé rysy
Proč tedy váhat? Na co ty kompromisy?


Mlčet je umění neumět řečnit
Své jméno do zdí věčnosti zvěčnit
Šašek je smutný král sám musí křepčit
a mudrc pošetile touží
to co ví cinknutím rolničky
naráz uskutečnit


1983


Pokus o velebnou píseň, hymnus generace. Dosti levně získaná popularita zavazovala: pro co jsem? V jaké pospolitosti chci žít? S kým a jak, kam až lze jít s těmi, kteří mají jiný názor? Protest písničce sluší, je lákavý, ale stahuje dospělého muže zpátky do puberty. Pro-song nevzniká snadno. Spravedlivý hněv je k ničemu. Vyjádřit se pro něco děsně zavazuje, musíte v reálném v životě sami na sobě vyzkoušet nabízené řešení. Sám sobě jsem potřeboval zdůvodnit, proč chci mít tolik, co mám. Mít víc znamenalo výt víc s vlky.


Hlavnístránka