Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Noc plná hotelů
   Noční soud
   Nádražní balada
   Na okraji
   Nemám rád
   Na množství nehleďte
   Na 1.Máje
   Nech mě hrát
   Nikdo v zemi nikoho
   Na dluh Bulatu Okudžavovi
   Navzdory všemu
   Na Hanou
   Na kávu likér a kousek olova
   Nevratné změny na nebi
   Nebylo mrtvých
   Nitky
   Naviják
   Nebuď nikdy sám
   Nebylo mrtvých a není raněných
   Nekrytý šek
   Na smrt herce
   Na tesknú notečku ve Frýdku-Místečku

Nebylo mrtvých a není raněných


Netrpělivé náměstí s koněm
Dům potravin utopený v poplivaných zdech
postava oděná v ohni
planoucí anděl spásy
stíny letí podél stěn
potracená revoluce se na něj vrhá
závojem z popelavých hesel
o specifické váze času
dává mu na vybranou:
hrob neznámých vojínů
železničářův kabát
garsoniéru s kopějkovou krásou
Jak rychle udělali tmu
tak rychle oslepli a lidé přesto vidí
a v cárech vlaje naděje zbarvená do nachova
Čas oponou trhá - nezapomeň
a nápověda slabikuje narychlo sesypaná slova :
Pochodeň číslo jedna
odvolej od sebe oheň
Televizní politik si unaveně stírá
skleněný pot ze skleněných skel
strom republiky sťali sekyrami
a němý hlasatel se vrací domů
JSME S VÁMI BUĎTE S NÁMI
Pochodeň číslo dvě
nezapomeň
odvolej od sebe oheň
Zpěv popravčí čety se mísí
s písní na odsouzencových rtech
nápěv hněvu visí v hroznech znova lámaný kolem
v městských zdech
a v cárech vlají sesypaná slova
svatého v sobě nepokoříš
proradná země nezapomeň
že sama hoříš
Pochodeň číslo nevímkolik
odvolej od sebe oheň
kdo zasil vítr
sklízí bouři
Je brzy na zázrak
a pozdě na cokoliv


1970


Hlavnístránka