Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Noc plná hotelů
   Noční soud
   Nádražní balada
   Na okraji
   Nemám rád
   Na množství nehleďte
   Na 1.Máje
   Nech mě hrát
   Nikdo v zemi nikoho
   Na dluh Bulatu Okudžavovi
   Navzdory všemu
   Na Hanou
   Na kávu likér a kousek olova
   Nevratné změny na nebi
   Nebylo mrtvých
   Nitky
   Naviják
   Nebuď nikdy sám
   Nebylo mrtvých a není raněných
   Nekrytý šek
   Na smrt herce
   Na tesknú notečku ve Frýdku-Místečku

Nevratné změny na nebi


Od nepaměti věků bylo nebe vždycky stejné:
hluboké do modra bezedné bezejmenné
Z doby obrů zbyly obří státy na zemi
Zemi chybí země člověku zázemí


Své podvody a sebeklamy vyvážíme raketami
Jen úspěchy tu smějí zůstat s námi
tíživé jak nezvratné změny na nebi
Zemi chybí země člověku chybí zázemí


Spoléháme slepě na pomoc odjinud a jsme ve vesmíru sami
Valíme se jak bahno nížinami
-- ó jak jsme velcí! Jak jsme velcí!--
Mravenci ve stínu velehor
Bludné kameny valící se dějinami
navěky věků spojeni a přesto sami... sami....
Sami proti sobě vedeme spor


Nevratné změny v mozku na nebi na zemi
a zemi chybí kousek země člověku zázemí
a zemi chybí země ve mně člověku chybí zázemí
A zemi zemi chybí země člověku člověk zázemí zázemí
chybí mi kus člověka ve mně
Země chybí mi zázemí zázemí
Nevratné změny ve mně
Země chybí mi kusy mozku chybí mi zázemí
nevratné změny v zemi v nebi na nebi i na zemi
člověku chybí člověk chybí mi kusy mozku zázemí zde na zemi
Na zemi na zemi i v mozku země ve mně na nebi i na nebi
nevratné změny ve mně
Země!
Člověče! Chybí mi tvé chyby
zázemí zde na zemi


1988


Hlavnístránka