Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Noc plná hotelů
   Noční soud
   Nádražní balada
   Na okraji
   Nemám rád
   Na množství nehleďte
   Na 1.Máje
   Nech mě hrát
   Nikdo v zemi nikoho
   Na dluh Bulatu Okudžavovi
   Navzdory všemu
   Na Hanou
   Na kávu likér a kousek olova
   Nevratné změny na nebi
   Nebylo mrtvých
   Nitky
   Naviják
   Nebuď nikdy sám
   Nebylo mrtvých a není raněných
   Nekrytý šek
   Na smrt herce
   Na tesknú notečku ve Frýdku-Místečku

Noční soud


Pozdě v noci na vládním tenisovém hřišti
zasedal poslední Nejvyšší soud
Pod obrazem mistra Jana Husa
usedl sťatý soudce a jeho doprovod
Na reflektory ozářené zákony
se nikdo neodvážil pohlédnout
Hlavní soudce zazvonil lžičkou
na prázdnou hořčičnou sklenici
Hluchoněmí poradci v kápích
přinesli otlučenou soudní lavici
Zasedání bylo veřejné
možná právě proto nikdo nepřišel
Na výzvu: -- Obžalovaný vstaňte!
nikdo z přítomných neslyšel
Jeden z nás musí být vyvržen
do vlnobití krevní msty
Jeho jméno budiž Jonáš
náhodně z klobouku buď vytažen
Napište na papír jméno plat a počet dětí
Má co chtěl mít - teď bude zavražděn
-- Pomozte jsem sám a slabý!
vykřikl muž na něhož naplili
-- Celé noci jsem se bál a trápil
ve dne jste mne nutili být opilý
Vykonával jsem svou práci rád
často k vám chodil ptát se na radu
Jsem jenom vrátný u devatera dveří
a hlídám vaši soukromou zahradu --
Kamenné tváře soudících svědků
visely nad ním jako zvony do ticha
Potom někdo vybalil svačinu
někdo si vrazil nůž hluboko do břicha
V takové chvíli soudní sluha
položil na stůl ranní noviny
V průběhu dne beze stopy zmizel
zanechal dopis: Kdo z ostatních je bez viny?
Na tuto chvíli čekal Jonáš
a zamíchal se do davu
A při snídani doma vykládal
-- Málem jsme měli další popravu--
A na vládním tenisovém hřišti
zavládlo ticho do běla
A první ranní tramvaj s dělníky
se rozjela do šera


Hlavnístránka