Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Omamná květina pravdy
   Omalovánky
   Orloj
   Obrázky v kartách
   Olivovníky
   Ona hraje - on se bije
   Oblíbený zpěvák
   O skle
   Odkud? Odsud
   Odsouzenec
   Odvolej od sebe oheň

Odvolej od sebe oheň


Netrpělivé náměstí s koněm
dům potravin utopený v poplivaných zdech
běží postava oděná v ohni
planoucí anděl spásy
stíny letí podél stěn
potracená revoluce se na něj vrhá
závojem z popelavých hesel
o specifické váze času
dává mu na vybranou
hrob neznámých vojínů
železničářův kabát
garsoniéru s kopějkovou krásou
čas oponou trhá - nezapomeň
a nápověda slabikuje narychlo sesypaná slova :
Pochodeň číslo jedna
odvolej od sebe oheň
Televizní politik si unaveně stírá
skleněný pot ze skleněných skel
strom republiky sťali sekyrami
a němý hlasatel se vrací domů
jsme s vámi buďte s námi
jak rychle udělali tmu
tak rychle oslepli a lidé přesto vidí
a v cárech vlaje naděje zbarvená do nachova
pochodeň číslo dvě
nezapomeň:
odvolej od sebe oheň
Zpěv popravčí čety se mísí
s písní na odsouzených rtech
nápěv hněvu visí v hroznech znova lámaný kolem
a v městských zdech
a v cárech vlají sesypaná slova
svatého v sobě nepokoříš
proradná země nezapomeň
že sama hoříš pochodeň číslo nevím kolik
odvolej od sebe oheň
kdo zasil vítr sklízí bouři
Je čas na zázrak
a pozdě na cokoliv


1969-70


Hlavnístránka