Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Pohádka o slůvku NAVŽDYCKY
   Písnička o ničem
   Ponorná řeka
   Pomazánka á la humor
   Pomalé jedy
   Proč???
   Příteli v nouzi
   Písmenková láska
   Psychóza Psychóza Psychóza
   Podobojí...
   Pelyněk
   Pozítří
   Pro Vláďu
   Podzim dvacátý rok míru
   Poučení o krizovém vývoji
na Moravě v letech 1975

   Pasťák blues
   Profesionální humanista
   Pivo a Švejk
   Písní za mír
   Promiňte...
   Pochopové popu
   Patnáctiletý kapitán
   Proti všem
   Pohřbený zaživa
   Prométheův nářek
nad pochcaným ohněm

   Poslední pokus
   Porno slepých
   Pták Noh
   Pravda o Marii
   Pouliční písničkář
   Prázdniny
   Písničkář
   Půlnoční
   Penězokazec
   Plagiát
   Praha magická
   Policejní hodina
   Pomeranče Hieronyma Bosche
   Prokletá říše

Příteli v nouzi


Sedáváš vždycky někde bokem
stranou
možná schválně abych nebyl nervózní
Čekáš snad radu pohlazení zjevení
jak utéct před bramborovou brigádou?
Známe se od vidění
ani nevím kde sedíš
dívám se zkusmo do tmy
i na tebe když o tom nevíš
touláš se v krajinách slov
plavíš se po vodách mlčení
sbíráme oba síly
K čemu? Nemám zdání...
Naše lásky proměnlivé s počasím
se potkávají letmo s krásou
kradmými dotyky
Ztráty a nálezy jsou naše kanceláře
Nikdy se nesetkáme
i když jeden před druhým
pokorně jak před oltářem poklekáme
Telegrafujeme si
adresy studní artéské vody dobra v člověku
bývá nám vzteky do breku
příteli v nouzi němého doteku:
Rozumím tvému tichu
věčně v něm pátrám po hlase
který jsem kdysi zaslechl v kině
Všichni se dívali mlčky na totéž
Jediný zašeptal: S V I N Ě!


1983


Hlavnístránka