Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Tajná řeč těla
   Této noci
   III. perníková válka
   Ticho
   Tuláci s lepkavými vlasy
   Tvoje vlasy ne
   Tak znovu ona a ona

Tajná řeč těla


Naučím tě tajné řeči pohybů
němým posunkům svého těla
V ústech sladké dřevo Made in Hollywood
plné mízy co v letu zkameněla
Odnauč mě slovíčkům o ničem
pádům do prázdných náručí
dobývej se do mně svým paklíčem
polibků které jazyk umlčí
Tiki tiki tiki tiki tiki
Tiki tiki tiki tiki tiki
Tiki tiki tiki tiki tiki
pár stránek z památníčku erotiky
Magické kruhy nahých paží tvých
nás protnou letmými dotyky
tajná řeč mého těla ozáří
pár stránek tvého památníčku erotiky
Tiki tiki tiki tiki tiki
Tiki tiki tiki tiki tiki
Tiki tiki tiki tiki tiki
pár stránek z památníčku erotiky


Oblékni si mě k ránu pozpátku
nech vedle nás místo náhodě
utáhni otěže povol oprátku
plyň volně jako verše psané na vodě
Tráva je naše postel s nebesy
a baldachýnem nebo cos tolik chtěl
pověz mi proč mlčíš - přece jsi
tajnou řečí mého těla mluvit chtěl
Obilí se kývá jako metronom
slyšíš mé srdce jak v něm tiká
mluvíme pořád jenom a o jednom
a vy pohybu co věčně věků zaniká
máš mě na dlani jakou jsi mě kdysi chtěl
pověz proč jsi tak náhle oněměl?
V pohybu co věčně věků zaniká
zkameněl výkřik tajné řeči našich těl


Tiki tiki tiki tiki tiki
Tiki tiki tiki tiki tiki
Tiki tiki tiki tiki tiki
pár stránek z památníčku erotiky


1984-85


Hlavnístránka