Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Velký dětský orloj - Den
   Vzlínání...
   Všechno je v pořádku
   Vykopávka z Korintu
   Ve vlastní zemi nikdo není prorokem
   Video 2000
   Vojna a mír
   Verze
   Velké prostory
   V indexu dvacet let
   Vyzvání na cestu
   Ve chvíli smrti
   Velkej Mimoň
   Velká umělkyně
   Vybraná slova
   Víra
   Velký dětský orloj - Noc
   V maličkém městečku

Ve chvíli smrti


Počítám občas kolik by se do mě vešlo lidí
bolestí snů ran smrtí lásek těl
Otázky na tělo- nalačno nahladno načerno nabělo
Kolik lidí zmizelo aniž jsem o nich cokoliv uslyšel!
Náhrobní nápisy skrývají příběhy
o kterých málokdo co tuší
bývalý nájezdník - nepřítel zřízení
věřím ve stěhování duší
Tápeme v tmách... nazí oklamaní
můžeme hádat kdy se vrátí
Mesiáš zástupů vyvolený
půlnoc je zlá - a dny se krátí...
Ve chvíli smrti bývají i velcí sami
nebýt nás malých mohli tu žít věčně s námi
V paměti lidí u ohňů pod hvězdami
v paměti věků zvěčnělí legendami
Lámeme chléb na stůl za svítání
slýcháme nářky kolemjdoucích
Výběrčí daní bijí na potkání
zástupy tonoucích a řvoucích
Ve chvíli smrti budou i naši blízcí někde jinde
vzpomenou na nás až naše slabá chvíle přijde?
David a Goliáš zápasí v jiu-jitsu
fandíme z dálky před sebou plnou mísu
Ábel a Kain svorně zavěšení
vzývají zprávy o počasí
Nůž Abrahámův sviští - kdo bude příští
obětí úmluv na věčné časy?
Obětní beránci se svíjí v prapodivném tanci
málokdo tuší komu zvoní hrana - která bije
Mojžíš třímá maršálskou hůl ukrytou v ranci
A všude kolem poušť slzy a pot... zmije....zmije...
Půjdeme dál k místu spočinutí
vyvolení a zatracení
Zaslíbení...k sobě připoutaní
znamení kříže na rameni
Proč náš lid tolik trpí kdo zavinil jeho hoře?
Kdy začne padat mana, rozestoupí se vlny moře?
Žehnáme se i ve snu toužíme po pokoře
Sluhové sluhů staletí po Bílé Hoře ...
Dědičným hříchem nás potrestal Bůh
lámeme se jak stébla třtiny.
Plíživé liány v pralesích vědomí
žalují nás za naše viny.


1987


Hlavnístránka