Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Velký dětský orloj - Den
   Vzlínání...
   Všechno je v pořádku
   Vykopávka z Korintu
   Ve vlastní zemi nikdo není prorokem
   Video 2000
   Vojna a mír
   Verze
   Velké prostory
   V indexu dvacet let
   Vyzvání na cestu
   Ve chvíli smrti
   Velkej Mimoň
   Velká umělkyně
   Vybraná slova
   Víra
   Velký dětský orloj - Noc
   V maličkém městečku

Verze


Vyzáblý student
sevřené pěsti
Václavské náměstí
zástupy občanů
kytice díků
transparenty o štěstí
fámy a demence
noviny mlčí
armády perverze roztahují směšně nohy
Anebo existuje další verze?
Kdo ví... kdo ví... kdo ví
Pomatený student
fronta v menze
dědičný hřích
zločin a trest
madony z diskotéky
antigest
dlažební kostku skrývá jako drahý kámen
ve zmatení smyslů se odvolává na Krista
dotkl se dlažby ramenem
a zašeptal -- ámen
ale bible byla pro něj jenom agitka
pohotoví lidé mu otevřeli pěst
Ježíš odjel tramvají
učedníky odvezla sanitka
Kdo je bez viny ať hodí kamenem
akce a represe
noviny mlčí
armády perverze roztahují směšně nohy
Anebo existuje další verze?
Kdo ví... kdo ví... kdo ví...
Pouta jako náramky na vyzáblé zápěstí
protokoly o touze dětí po štěstí
plakáty na film který všichni nenávidí
osamělý osud na náměstí plném lidí
Noviny mlčí
fáma produkuje další verze
armády perverze roztahují směšně nohy
Anebo existuje další verze? Kdoví
Velká písmena slovníku nesmrtelných
pomíjejí s časem jako dni a roky
Básníci pochybují o slovech
která sotva dopisují
Byl prý jedním z nich
a básně které psával tajně
v koupelně o nedělích
obíhají v opisech domovní bloky
Poslední nedopsal
Měla čtyři verze
Umím je zpaměti
právě ji opisuji
Dají se zpívat jako čtyři sloky
Anebo existuje další verze?
možná
kdo ví...
Pochybuji


1973


Hlavnístránka