Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Žárovka samotky
   Zůstane to v rodině
   Za vším hledej ženu
   Zelené rukávy
   Zasloužilý učitel
   Zem voní dřevem
   Ze soboty na neděli
   Zezadu
   Zkušená žena
   Život je jinde
   Zenové variace
   Zavřít můžou - pustit musí!
   Zpaměti
   Země, ve které nic takového
nebude muset být

   Začouzené sklíčko
   Země peklo nebe voda oheň ráj

Žárovka samotky


Proč zase strkám prstíčky do rány
vymýšlím problémtak kde prý není
O Štědrém večeru ochutnám banány
Modlím se za děti odsouzených
Nadílka roků balíček měsíců
milión radostí neštěstí jedinců
Kolik je stíhaných? Jsem jedním z nich
co pro vás opsali pár českých knih
Proč ale trestají nebohé děti?
Proč slaví Vánoce bez táty - v pěti
Mláďátka v pelíšku nespálí holomráz
volal jsem Ježíšku - a přijel Děda Mráz
Do ticha cely zní zvonění okovů
Svědomí vězení...samotek domovů
Změnil se nepřítel - anebo my?
Ráno se probouzím z nejistoty
Co najdu pod stromkem? Dopisy ze tmy
Kdo z nás je svobodný - já ty oni my ?
Tátové ulétli na perutích víry
jsou doma u svých - omilostněni
Koledy zpívají i holé zdi
Bachaři zavření do vězení
Projevy z dráťáku - vše jako loni
o mříže bijí vánoční zvony
Kdy se klíč otočí kdy se co změní?
Kdy přijde Spasitel do vězení?
Někdo je obětí předurčen ke spáse
Kdy a kde? Nevíme... Já či ty? Nezdá se
že by se měnili lidé či dějiny
Ať hodí kamenem kdo z vás je bez viny
Slova se zdráhají vypadnout na stránku
uvázat síly utáhnout vázanku
Betlémská oprátka - hvězdička krásná
Žárovka samotky
holá a jasná


1987


Hlavnístránka