Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Zenové variace
   Žárovka samotky
   Za vším hledej ženu
   Ze soboty na neděli
   Země peklo nebe voda oheň ráj
   Zavřít můžou - pustit musí!
   Zem voní dřevem
   Zkušená žena
   Zezadu
   Země, ve které nic takového
nebude muset být

   Zasloužilý učitel
   Začouzené sklíčko
   Zůstane to v rodině
   Život je jinde
   Zpaměti
   Zelené rukávy

Žárovka samotky


Proč zase strkám prstíčky do rány
vymýšlím problémtak kde prý není
O Štědrém večeru ochutnám banány
Modlím se za děti odsouzených
Nadílka roků balíček měsíců
milión radostí neštěstí jedinců
Kolik je stíhaných? Jsem jedním z nich
co pro vás opsali pár českých knih
Proč ale trestají nebohé děti?
Proč slaví Vánoce bez táty - v pěti
Mláďátka v pelíšku nespálí holomráz
volal jsem Ježíšku - a přijel Děda Mráz
Do ticha cely zní zvonění okovů
Svědomí vězení...samotek domovů
Změnil se nepřítel - anebo my?
Ráno se probouzím z nejistoty
Co najdu pod stromkem? Dopisy ze tmy
Kdo z nás je svobodný - já ty oni my ?
Tátové ulétli na perutích víry
jsou doma u svých - omilostněni
Koledy zpívají i holé zdi
Bachaři zavření do vězení
Projevy z dráťáku - vše jako loni
o mříže bijí vánoční zvony
Kdy se klíč otočí kdy se co změní?
Kdy přijde Spasitel do vězení?
Někdo je obětí předurčen ke spáse
Kdy a kde? Nevíme... Já či ty? Nezdá se
že by se měnili lidé či dějiny
Ať hodí kamenem kdo z vás je bez viny
Slova se zdráhají vypadnout na stránku
uvázat síly utáhnout vázanku
Betlémská oprátka - hvězdička krásná
Žárovka samotky
holá a jasná


1987


Hlavnístránka