Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Zenové variace
   Žárovka samotky
   Za vším hledej ženu
   Ze soboty na neděli
   Země peklo nebe voda oheň ráj
   Zavřít můžou - pustit musí!
   Zem voní dřevem
   Zkušená žena
   Zezadu
   Země, ve které nic takového
nebude muset být

   Zasloužilý učitel
   Začouzené sklíčko
   Zůstane to v rodině
   Život je jinde
   Zpaměti
   Zelené rukávy

Ze soboty na neděli


Je jich jen pár v první řadě
venkovského kina
na předměstí pěsti řádí
svalnatá James Bond blondýna


Všem je smutno přisedají
aby byli blíž té vůně
kterou v dálce vydávají
děti květin -jedno stůně


Osamělci odcházejí
těsně po titulku FINE
s nadějí se obávají
jde za nimi? Ano i ne
Stáhnou hlavy na ramena
propocená podpaží
James Bond - převlečená žena
někoho z nich zavraždí


A zatímco uléhají
aby zase zapomněli
promítači převíjejí
Ze soboty na neděli


1974


Na FAMU byla zkouška z dějin filmu. Tenhle jsem ale nikdy neviděl. Film byl příslib života jinde, filmáč oáza souznění, tajemného okukování. Setmělé blikající šero ošálilo celou generaci. Jednou se nás sešlo pár na Kino-oko Dzigy Vertova. Tak jsme si tak dlouho kupovali lístky, až to promítač spustil pro těch pár spiklenců. Podruhé došel proud, tak nám promítač z kabiny děj dovyprávěl. Písnička-film, imaginární krajina, náznaky, sny, povzdechy duše.


Hlavnístránka