Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Zenové variace
   Žárovka samotky
   Za vším hledej ženu
   Ze soboty na neděli
   Země peklo nebe voda oheň ráj
   Zavřít můžou - pustit musí!
   Zem voní dřevem
   Zkušená žena
   Zezadu
   Země, ve které nic takového
nebude muset být

   Zasloužilý učitel
   Začouzené sklíčko
   Zůstane to v rodině
   Život je jinde
   Zpaměti
   Zelené rukávy

Země peklo nebe voda oheň ráj


Proč odjíždíš s rukama zalomenýma žalem
s pochodní mezi koleny obrácenými k nebi?
Tančíš v dlouhé šále a hromničky pláče tě věnčí vavřínem
odebraným zemi
ptáci s křídly přibitými skobami k nebi
letí nad nebeskými vojsky kočujícími po zemi
Praporce andělů smrti vlají
pavučiny skrývají žalující těla panen
a vítr roznáší vůni poražených snopů
Trubači nadouvají tváře a polnice hrají
země peklo nebe voda oheň
a lidé
na cestě k ráji
Pohledy chlapců se vzdouvají k nebi
hliněné střepy nádobí zraňují zemi
a hvězdy potmě hledají jiné dráhy
Muži zarážejí korouhve strachu hluboko do sebe
černý chorál padlého boha zbožňuje potrhané plachtoví nebe
dým jako kněžna stoupá z hrobů zahradami obtěžkanými ovocem
smrt propadá blahoslavenými těly posetými ranami
barbaři procházejí branami nebe aby zaseli nové sémě lidskosti
mezi boha a sebe
Trubači nadouvají tváře a polnice hrají
Země peklo nebe voda oheň
a lidé
na cestě k ráji
Zatanči chorovod za veselé padlé
jako oni budou tančit vedle tebe
nabídni sebe za život ptáčete
pozvedni je na dlani do nebe
Země se vzdaluje jako sen
a bude kyprá do skonání věků kyprá
dokud se brány Jericha znovu nepostaví
bude znít líbezná hudba polnice která je ničí
Trubači nadouvají tváře a polnice hrají
Země peklo nebe voda oheň
a lidé
na cestě k ráji


1976


Volná variace na Niemenovu skladbu (možná báseň Cypriana Norwida). Lákal mě patos, vznosnost varhanních akordů, neodvolatelná důstojnost, umíněná staromódnost polštiny, vzlínavost Niemenova zpěvu. - Ty vole, a to je navíc komunista.- Ne, katolík.- Mám dojem, že byly doby, kdy se obě poznámky navzájem nevylučovaly. Nový Jeruzalém je posedlost, hereze, gnóze, utopie, výsměch i naděje, smrtelný hřích i odevzdání. Vzpomněl jsem si na první hluboký zážitek, kdy jsem jako kluk uslyšel Šlomo Katze s Venhodovým doprovodem zpívat… ne, spíš lkát El Mule rachaim. Talmud to spojení slova a melodie popisuje jako spojení chuti medu a mléka pod jazykem.


Hlavnístránka