Písně Vladimíra Merty


A   B   C   D   E   F   G   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z      


   Žárovka samotky
   Zůstane to v rodině
   Za vším hledej ženu
   Zelené rukávy
   Zasloužilý učitel
   Zem voní dřevem
   Ze soboty na neděli
   Zezadu
   Zkušená žena
   Život je jinde
   Zenové variace
   Zavřít můžou - pustit musí!
   Zpaměti
   Země, ve které nic takového
nebude muset být

   Začouzené sklíčko
   Země peklo nebe voda oheň ráj

Zenové variace


(na témata japonských haiku)


Nad řekou světlý měsíc
vítr v korunách borovic
Celá noc nadlouho ztichla
Proč?A pro koho ?


Moře temní
hlasy divokých kachen
bázlivě zbělaly
Co se tu ozývá
v husté mlze mezi kopcem a lodí?


Večerní vánek
vlní vodu
kolem nohou dvou volavek


Vítr přináší dost spadaného listí
aby oheň hřál


Pstruh zčeřil vodu!
Z hladiny vyhnal mraky-
a jsou tam zase


Divoké husy se zrcadlí-neví o tom!
Voda je odráží bezděčně


Vítr se usadil ale květiny leží
Nářek ptáka hloubne v tichu hor


Zloděj po sobě nechal-
-měsíc na okně !


Hlavnístránka