Obr09
Fumas, Původní Bureš hrál ve dvou, ale na snímku je vidět jen on, bubeník zakryt.