Svíťa-sud
...vyžaduje pivní sud...
Svíťa-sud
(Vždyť jsem to říkal-sud!)