Majerovy Brzdové TabulkyMísta častých zjevení


Místa častých zjevení


         Kámen na obalu se nazývá Zkamenělý pastýř a stojí poblíž Klobuk na Slánsku. Dříve prý měl jméno Pastýř se stádem, protože na poli bylo zvláštních kamenů více, jak praví starší zprávy o vyoraných balvanech ze stejného materiálu (železitý pískovec). Dnes tu Pastýř stojí osaměle, zato je však vždy uváděn na prvním místě ve společnosti českých "menhirů". Kámen u Klobuk je některými regionálními badateli pokládán za keltský, neboť v prostoru obce byly odkryty keltské pohřby, ale došlo zde i k nálezům ze staršího období, např. depotu bronzových nádob s částí kultovního kotlíku z doby přechodu doby bronzové v halštatskou.

        Zkamenělý pastýř je nádhernou ukázkou kamenného monumentu svého druhu - a stávaly-li kdysi v kruhu kolem něj kamenné "ovce", nezbývá než litovat, že zanikla památka zcela mimořádného významu. Menhir najdeme výrazně umístěný uprostřed polí a luk, za severním okrajem Klobuk při pravé straně silnice do Telců. Protáhlý kámen, připomínající lidskou postavu, zdaleka viditelný, vévodí širé pláni prostírající se od obzoru k obzoru. Má k tomu úctyhodnou výšku - bezmála 4 metry. Osazený je uměle v písčité vrstvě. V různých dobách se i skácel, ale vždy jej místní obyvatelé vztyčili a podnes se těší úctě. Pověstí je o něm také dost. Prý šlo o pastýře, který byl za zločin potrestán zkameněním. Prý se pomalu přibližuje ke klobuckému kostelu a až k němu dojde, nastane konec světa.


(podle Anny Bauerové, Keltové v Čechách)