Majerovy Brzdové Tabulky

[oficiální portrét] [historie] [diskografie] [texty] [fotografie] [koncerty]
[kontakty] [ukázky] [odkazy] [Majerovy Brzdové tabulky] [bylo...] [recenze]


 
 
Obálka
 

 
Titul  
 
M A J E R O V Y
BRZDOVÉ TABULKY
 
 
 
  IV.  nezměněné vydání
 
 
 
 
 
Upravil inspektor A. Majer,
zk. K. ředitelství st. Drah, Praha
V PRAZE 1935

T i s k e m   Č e s k o s l o v a n s k é   a k c i o v é   t i s k á r n y

 
 
 
 
 

Předmluva k I.vydání. 

 Průběžné samočinné brzdění, zavedené na ČSD všeobecně i u nákladních vlaků, vyžaduje, aby všem zaměstnancům přicházejícím ve styk s těmito brzdami, stala se ustanovení a předpisy o všech vyskytujících se soustavách tlakových brzd známými. 
 Z tohoto důvodu sestavil jsem brzdové tabulky a předkládám je k laskavému přijetí. 
 Tabulky jsou tak sestaveny, aby čtenáři poskytly první okamžitý přehled o všech nejpodstatnějších  a nejdůležitějších ustanoveních brzdění a sestavování vlaků. 
 V dopravních školách usnadní tabulky pp. cvičným úředníkům občasné poučování. 
 Tabulky jsou i prakt. příručkou, podle které mohou pp. výpravčí vlaků  a vlakvůdci dobře pracovati. 
 Jest mojí nejlepší snahou povzbuditi, aby tyto základní prvky vědomostí o tlakových brzdách uvedly čtenáře na cestu pro další a širší prohloubení poznatků, kterého jest zapotřebí k rychlému, správnému a bezpečnému výkonu. 
  V roce 1934.                                  A. Majer. 
 

K II. vydání. 

 Brzdové tabulky byly vlídně přijaty nadřízenými úřady, služebnami i zaměstnanci. 
 Objednávek se sešlo tolik, že I. náklad nepostačil. 
 Autor se proto omlouvá, že poněkud opožděně objednávky vyřizuje, ale činí tak již vydáním II. opraveným a doplněným. 
  V Praze 1935. 
 

K III. vydání. 

 Příručka splnila své poslání, neboť i II. vydání jest rozebráno. 
 

Předmluva
 
 
 
Božičova s rozvaděčem DrolshamerovaBožičova brzdící záklopka